BA 4

Opdragsgiver: Bunde Bygg

Design: Hille og Strandskogen Arkitekter

Foto: Lars Olav Dybvig