BIT OSL

BIT OSL

Komplett leveranse av butikkinnredning til BIT på Oslo lufthavn.

Design: Mavericks Consept & Montaag / Foto: Nadia Frantsen